Thông báo mới

Xuất bản Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT Xuân 2022.

+ Chủ đề nội dung: Phản ánh về hoạt động vui xuân đón tết, về thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của đất nước và của đơn vị, phổ biến kiến thức về giáo dục và pháp luật.

+ Thời han nhận bài viết, hình ảnh, quảng cáo: Trước 17h ngày 15/12/2021

+ Địa chỉ gựi bài viết, hình ảnh, quảng cáo: Email: congtytvel2028@gmail.com

+ Đăng ký mua Đặc san: ĐT/Zalo số 0903682486, giá bìa 120.000 đồng 1 cuốn.

Bìa 1 Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT số 9 tháng 9/2021