Doanh nghiệp có được tiếp cận hỗ trợ khoản vay để trả lương ngừng việc?

Bạn Nguyễn Quốc Cường, địa chỉ tại TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai hỏi: Doanh nghiệp có được tiếp cận hỗ trợ khoản vay để trả lương ngừng việc hay không? Điều kiện thực hiện?
Ảnh minh họa: TQ.

Tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 68, Nghị quyết 126 đã bỏ điều kiện nợ xấu tín dụng trong quy định về chính sách cho vay trả lương ngừng việc.

Theo đó, tại điểm a khoản 11 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc liên tục từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Tại điểm b khoản 11 Mục II sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Như vậy, trên cơ sở các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể xác định xem mình có thuộc đối tượng để nhận hỗ trợ về khoản vay trả lương ngừng việc hoặc khoản vay trả lương phục hồi sản xuất hay không. Trường hợp cần hỗ trợ, giải đáp chi tiết, doanh nghiệp có thể liên hệ cơ quan chuyên môn như Công Thương; Lao động – Xã hội; Tư pháp … hoặc chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở để được hướng dẫn thực hiện./.

Báo điện tử ĐCSVN