TP CÀ MAU: NHỮNG CÂY XANH GÂY NGUY HIỂM TRONG MÙA MƯA BÃO