TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC HỌP MẶT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11