TPHCM tập trung giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp

TPHCM thực hiện giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

UBND TPHCM vừa có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quý I năm 2023.

Theo đó, trong quý I/2023, TPHCM đã ban hành 4 quyết định phê duyệt 55 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; đã phê duyệt 1.578 quy trình nội bộ.

UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp hiện nay đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua các ứng dụng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện vào quy trình đăng ký kinh doanh giúp cho hoạt động đăng ký kinh doanh ít bị gián đoạn bởi tình hình dịch bệnh hơn cũng như cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Đồng thời, nâng cấp Chương trình phục vụ doanh nghiệp soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh tại nhà nhằm cung cấp, hỗ trợ cho doanh nghiệp công cụ soạn thỏa hồ sơ nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện đúng cam kết giữa UBND TPHCM và VCCI về rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư.

Nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trong thời gian tới TPHCM xây dựng và ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2023 – 2025, Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 – 2026.

UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban ngành tập trung giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Tham mưu, đề xuất các kiến nghị chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương và báo cáo các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành để kịp thời có cơ chế, chính sách điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chủ động kéo giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian và chi phí; xử lý các phản ánh kịp thời, minh bạch, trên tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Mặt khác, đề xuất chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp chưa sử dụng để hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp; chính sách cho thuê đất nhằm đảm bảo tính cạnh tranh thu hút đầu tư. Đề xuất các quy định có liên quan đến chế độ sử dụng đất phù hợp đối với công trình xây dựng đa năng có kết hợp chức năng lưu trú và các chính sách quy hoạch, quản lý, sử dụng không gian ngầm của TP.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả việc liên kết giữa các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trong nước theo từng vùng; phối hợp các hiệp hội doanh nghiệp và hội ngành nghề trong công tác hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, tăng cường chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp FDI, tập đoàn tư nhân lớn dẫn dắt chuỗi giá trị; hình thành hệ sinh thái sản phẩm doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh tính liên kết, kết nối, hợp tác và hợp lực cùng phát triển.

Vân Minh

NGUỒN: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-tap-trung-giai-quyet-kien-nghi-cua-cong-dong-doanh-nghiep-1491908233