CỘNG ĐỒNG

TÂM SỰ NHỮNG ĐIỀU ĐẦU NĂM

22 Tháng Hai, 2024

Đường đời không có con đường nào không có chỗ cong, nhân gian không có bông hoa nào không tàn. Làm người chỉ có một trái tim không cưỡng cầu mới mong được tự tại an vui. Kỳ thật ,...

Phụ nữ cần có một trạng thái, đó chính là độc lập

17 Tháng Hai, 2024

Phụ nữ cần có một trạng thái, đó chính là độc lập, dù cho là độc lập về tinh thần hay là độc lập về kinh tế. Phụ nữ không nên làm con cừu nhỏ bị nuôi trong chuồng, đặt...

Yêu thương cho đi chính là yêu thương nhận lại

17 Tháng Hai, 2024

Vua Arthur trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông hứa...

Chính thức: 5 thông tin sẽ thay đổi trên thẻ Căn cước từ 01/7/2024

16 Tháng Hai, 2024

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân 2014. Theo đó, có 05 thông tin sẽ thay đổi trên thẻ Căn cước từ 01/7/2024. 1. Tên thẻ Căn cước công dân đổi...

Làm thế nào để biết mình thiền VIPASSANA đạt được kết quả hành Thiền?

16 Tháng Hai, 2024

Kính bạch thầy ! Làm thế nào để biết mình thiền VIPASSANA đạt được kết quả hành Thiền? Trả lời: 1️⃣ Thấy ra trong hành động, nói năng, suy nghĩ những sai lầm như tham, sân, si, ngã mạn, tà...

Tầm quan trọng của Luật Giao dịch điện tử

14 Tháng Hai, 2024

Giao dịch điện tử đang trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế số hiện đại. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể thực hiện các...