Vụ việc của bà Tôn Nữ Thị Trinh: Cần giữ nguyên hiện trạng, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được!

0
284

Bà Tôn Nữ Thị Trinh. sinh năm 1962, địa chỉ: 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM; có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp gửi đến Tổng cục thi hành án dân sự.

Theo nội dung đơn bà Trinh trình bày, ngày 22/05/2020, bà Trinh nhận được Thông báo số 7964/TB-CTHADS về việc Cưỡng chế thi hành án buộc bà Trinh phải giao tài sản là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân với diện tích đất 2.713,6m 2 ở tại số 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho người mua trúng đấu giá. Thời gian cưỡng chế: 8 giờ 30 phút ngày 02 tháng 07 năm 2020.

Theo bà Trinh, Thông báo số 7964/TB-CTHADS ngày 20/05/2020 là bằng chứng cho việc cố ý chiếm đoạt tài sản hợp pháp của tôi, cố ý không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS về việc Khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh là vi phạm nghiêm trọng Điều 46 Luật Khiếu nại/2011. Vì thế ngày 25/05/2020, bà Trinh đã làm đơn khiếu nại vụ việc nêu trên.

Thế nhưng, ngày 08/06/2020, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM ban hành Quyết định số 2147/CTHADS-QĐGQKN nội dung: Bà Tôn Nữ Thị Trinh không tự nguyện thi hành án, vì vậy CHV Cục THADS TP.HCM tiến hành các thủ tục kê biên, cưỡng chế và xử lý tài sản là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân tại số 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM với diện tích đất 2.713,6m 2 (tài sản chung của bà Tôn Nữ Thị Trinh và ông Trần Kim Chung) và xử lý theo trình tự. Kết quả, ngày 06/06/2016, Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam tại TP.HCM (tổ chức mà CHV ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên) đã bán đấu giá thành – ông Hoàng Văn Truyền là người mua được tài sản với giá là 17.156.369.909đ (đã nộp đủ tiền). Căn cứ Điều 103 Luật Thi hành án dân sự/2014: Điều 103. Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án; 1.Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó; 2. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác; 3. Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án thực hiện theo quy định tại các Điều 114, 115,116 và 117 của Luật này.

Từ những cơ sở và nhận định trên, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM quyết định: Điều 1. Không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh. Cục trưởng Cục THADS TP.HCM căn cứ Điều 103 Luật Thi hành án dân sự/2014 để ban hành Quyết định số 2147/CTHADS-QĐGQKN ngày 08/06/2020 là cố ý không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS về việc Khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh là vi phạm nghiêm trọng Điều 46 Luật Khiếu nại/2011 vì theo Khoản 2 Điều 103 Luật Thi hành án dân sự/2014 có nêu rõ: 2. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác. Bằng chứng trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật được CHV Cục THADS TP.HCM tổ chức thực hiện như sau:

Năm 2016, CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM đã lạm quyền, thi hành trái nội dung quyết định Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, tổ chức móc nối với Công ty dịch vụ đấu giá Miền Nam ký kết Hợp đồng bán đấu giá tài sản hợp pháp của bà Trinh là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân với diện tích đất 1.356,8m 2 ở tại số 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM theo Hợp đồng số 38/2016/ĐGMB ngày 06/06/2016 mà không có ý kiến của tôi là chủ sở hữu hợp pháp tài sản bán đấu giá, hay quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan có thẩm quyền là điều trái pháp luật theo Điều 2 Bộ Luật dân sự/2015. Vì thế nên bà Trinh đã làm đơn khiếu nại đến Cục THADS TP.HCM nhưng tại Quyết định số 2007/CTHA-QĐGQKN ngày 15/08/2016 Cục THADS TP.HCM đã không chấp nhận đơn khiếu nại của tôi. Do đó, tôi đã phải làm đơn khiếu nại Quyết định số 2007/CTHA-QĐGQKN nêu trên đến Tổng Cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp. Trong khi chờ Tổng Cục Thi hành án giải quyết khiếu nại của bà Trinh, Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM lại ban hành Quyết định số 20/QĐ-CTHADS về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà yêu cầu gia đình bà Trinh sẽ phải giao nhà vào ngày 06/12/2016.

Trước những sai phạm nghiêm trọng nêu trên của CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM nên tại Biên bản về việc tiếp công dân ngày 02/12/2016, Lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu Tổng Cục THADS có văn bản chỉ đạo Cục THADS TP.HCM tạm dừng cưỡng chế tài sản thi hành án vào ngày 06/12/2016 và đề nghị Tổng Cục THADS phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật dân sự, Kinh tế rà soát báo cáo cụ thể, nội dung vụ việc, đề xuất hướng giải quyết khiếu nại của bà Trinh, báo cáo cho Lãnh đạo Bộ trước ngày 10/12/2016.

Vì thế nên ngày 25/01/2017, Tổng Cục THADS – Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 370/BC-TCTHADS v/v Khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh gửi đến Cục trưởng Cục THADS TP.HCM trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thi hành án và hồ sơ giải quyết khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh, địa chỉ: 55/4A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM liên quan đến việc thi hành Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM. Tổng Cục THADS nhận thấy Quyết định kê biên số 108/QĐ-THA ngày

03/11/2010 kê biên quyền sử dụng đất nhưng thực tế CHV đã kê biên cả quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất là không đúng nội dung quyết định kê biên. Việc CHV kê biên 800m 2 đất thuê theo Hợp đồng trả tiền thuê đất hàng năm để bán đấu giá thi hành án (năm 2010) là không phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 110 Luật Thi hành án dân sự 2008 và Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2003. Chấp hành viên bán đấu giá tài sản không theo giá thẩm định lại theo yêu cầu của đương sự mà lại lấy giá theo lần giảm giá cuối của lần định giá trước là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự. Ngoài ra, nội dung Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 tuyên về khoản bà Trinh phải trả lại cho ông Trần Kim Chung 1.356,8m 2 trị giá đất lúc thi hành án vẫn chưa được làm rõ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhằm hạn chế những thiệt hại khó khắc phục do những sai phạm như trên, Tổng Cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS TP.HCM chỉ đạo chấp hành viên khẩn trương tiến hành thỏa thuận với các bên có liên quan để hủy kết quả bán đấu giá tài sản và thực hiện lại việc tổ chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Tổng Cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) trước ngày 06/02/2017.

Vì thế nên ngày 16/02/2017, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM ban hành Quyết định số 866/CTHA-QĐGQKN quyết định giải quyết khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh, địa chỉ: 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM quyết định: Điều 1: Chấp nhận đơn khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh. Điều 2: Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM ra ngay quyết định thu hồi Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 20/QĐ-CTHADS ngày 07/11/2016. Đồng thời, tổ chức việc thi hành Bản án số 135/2010/DSPT ngày 06/07/2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ Quyết định giải quyết khiếu nại số 866/CTHA-QĐGQKN ngày 16/02/2017, nên ngày 21/02/2017, Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM ban hành Quyết định số 192/QĐ-CTHADS quyết định thu hồi quyết định về thi hành án quyết định: Điều 1: Thu hồi Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 20/QĐ-CTHADS ngày 07/11/2016. Các khoản thu hồi gồm: Buộc bà Tôn Nữ Thị Trinh giao tài sản đã bán đấu giá thành là: Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân gắn liền với diện tích đất 2.713,6m 2 tại số 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM cho người mua trúng đấu giá là ông Hoàng Văn Truyền, địa chỉ số 45B tổ 18, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Thế nhưng sau đó, CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM lại làm đơn khởi kiện yêu cầu TAND quận 5 TP.HCM hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản THADS số 38/2016/ĐGMB ngày 06/06/2016 ký kết giữa CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam.

Trong khi CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam đã cố ý tổ chức chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Trinh là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân với diện tích đất 1.356,8m 2 ở tại số 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM bằng chứng là Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 38/2016/ĐGMB ngày 06/06/2016 không có ý kiến của bà Trinh là chủ sở hữu hợp pháp tài sản bán đấu giá, quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan có thẩm quyền là vi phạm nghiêm trọng theo Khoản 1, 2 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản/2016 và Điều 2 Bộ Luật Dân sự/2015.

Căn cứ Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 về việc Khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh đã có hiệu lực thi hành theo Điều 46 Luật Khiếu nại/2011 thì việc TAND quận 5 TP.HCM tiếp nhận đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thanh Hồng – CHV Cục THADS TP.HCM yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản THADS số 38/2016/ĐGMB ngày 06/06/2016 ký kết giữa CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM và Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Miền Nam là vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật tố tụng dân sự/2015 theo Điểm a, c, đ Khoản 1 Điều 192 Luật Tố tụng dân sự/2015.

Việc TAND quận 5 TP.HCM đã ban hành Bản án số 81/2019/DS-ST ngày 03/05/2019 là vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật tố tụng dân sự/2015 theo Điểm g Khoản 1 Điều 217 Luật Tố tụng dân sự/2015. Việc TAND TP.HCM ban hành Bản án số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 là vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật tố tụng dân sự/2015 theo Điểm a Khoản 1 Điều 289 Luật Tố tụng dân sự/2015. Do đó CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM lại căn cứ vào Bản án trái pháp luật như nêu trên số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 của TAND TP.HCM để ban hành Quyết định số 96/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2020 quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng nhà đất là cố ý chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Trinh, cố ý không chấp hành Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS về việc Khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh, là vi phạm nghiêm trọng vào Điều 46 Luật Khiếu nại/2011. Và CHV Lê Thị Hường – Cục THADS TP.HCM lại căn cứ vào Quyết định số 96/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2020 để ban hành Thông báo số 7964/TB-CTHADS ngày 20/05/2020 là cố ý tổ chức chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Trinh, cố ý không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS. Căn cứ Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS nên bà Trinh làm đơn khiếu nại vụ việc nêu trên.

Trong đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp gửi đến Tổng cục thi hành án dân sự, bà Trinh kính mong Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS xem xét và giải quyết hủy Quyết định số 2147/CTHADS-QĐGQKN ngày 08/06/2020 của Cục trưởng Cục THADS TP.HCM. Và đình chỉ thi hành Thông báo số 7964/TB-CTHADS ngày 20/05/2020 thông báo v/v Cưỡng chế thi hành án. Buộc Cục trưởng Cục THADS TP.HCM chỉ đạo CHV Cục THADS TP.HCM nghiêm chỉnh chấp hành Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS về việc Khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh.

Vì vậy, qua bài viết này, chúng tôi đề nghị Tổng cục thi hành án dân sự cần sớm vào cuộc, đình chỉ thi hành Thông báo số 7964/TB-CTHADS ngày 20/05/2020 thông báo về việc Cưỡng chế thi hành án cho đến khi có kết quả giải quyết khiếu nại nêu trên của bà Trinh có hiệu lực thi hành theo Điều 35 Luật Khiếu nại/2011. Để giữ nguyên hiện trạng, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được!

NGUỒN : BTV/ĐS GD&PL