Viết tiếp bài: Tòa án nhân dân Tp.Cà Mau, thụ lý vụ án “tranh chấp chia thừa kế tài sản quyền sử dụng đất”

0
232
Ông Nguyễn Thanh Đỉnh - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bà Nguyễn Thị Dự (người mặc áo đen)

Sáng 7 giờ 30 phút, ngày 28/07/2020, TAND Tp.Cà Mau mở phiên Tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp chia thừa kế tài sản quyền sử dụng đất”.

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Dự (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh Đỉnh.(có mặt). (ĐC: 57, Nguyễn Trung Thành, K5, P1, Tp.Cà Mau. ĐT: 0918.887.081 – Góc ngã ba Đường Ngô Quyền và đường Đỗ Thừa Luông)

Bị đơn: Ông Nguyễn Thành Sương (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư – Đoàn luật sư Tỉnh Cà Mau (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

  • Ông Nguyễn Văn Mến (có mặt).
  • Anh Nguyễn Chí Hận (có mặt): Là người đại diện theo ủy quyền của Ông Nguyễn Văn Danh, Bà Nguyễn Thị Xương, Bà Nguyễn Thị Nhỏ, Bà Nguyễn Thị Lanh, Bà Nguyễn Thị Mười.

Nguồn gốc: đất tranh chấp chia thừa kế là của cụ ông Nguyễn Văn Trọng (sinh năm: 1933) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1990, diện tích: 27.780m2, được UBND Thị xã Cà Mau cấp cho cụ Trọng (nay là UBND Tp. Cà Mau). Cụ Trọng là cha ruột của các nguyên đơn, bị đơn và ngừời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Sinh thời, cụ ông Nguyễn Văn Trọng và cụ Bà Nguyễn Thị Giỏi (vợ),  trực tiếp quản lý, sử dụng phần đất này).

Đến ngày 08/04/2013, cụ Trọng có làm Tờ “Di chúc” thứ nhất.

Lúc 08 giờ, ngày 12/06/2014, cụ Trọng lập “Di chúc” thứ hai, nội dung:

 • Cho ông Nguyễn Văn Danh: 3 công tầm lớn, đất ruộng.
 • Cho Bà Nguyễn Thị Dự: 3 công tầm lớn, đất ruộng.
 • Cho Bà Nguyễn Thị Xương: 1 công tầm lớn, đất ruộng.
 • Cho ông Nguyễn Thành Sương: 500m2 (đất ở), 4.880m2 (đất vườn) và 9,5 công (đất ruộng).
 • Tờ “Di chúc” thứ hai, ngày 12/06/2014 thay thế cho “Di chúc” thứ nhất, ngày 08/04/2013.
 • Tờ “Di chúc” ngày 12/06/2014 được chứng thực của UBND Xã Hòa Tân cho cụ Trọng.

 Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 11/09/2017, cụ Trọng có đơn xin hủy Tờ “Di chúc” thứ hai (ngày 12/06/2014), được UBND Xã Hòa Tân chứng thực để hủy “Di chúc”.

Đến ngày 16/09/2017, cụ Trọng có làm Tờ “Di chúc” thứ ba, có người làm chứng, sau khi cụ qua đời, các con cầm “Di chúc” này làm cơ sở , căn cứ để thực hiện chia thừa kế:

 • Ông Nguyễn Văn Danh, sinh năm 1957: 03 công tầm lớn, đất ruộng.
 • Ông Nguyễn Thành Sương, sinh năm 1965: 07 công tầm lớn đất ruộng.
 • Bà Nguyễn Thị Xương, sinh năm: 1960: 01 công tầm lớn đất ruộng.
 • Bà Nguyễn Thị Dự, sinh năm 1960: 500m2 đất ở, 4.880m2 đất lập vườn, 8,5 công đất ruộng.
 • Bà Nguyễn Thị Dự là người trực tiếp nuôi dưỡng và thờ cúng cụ Trọng và cụ Giỏi.

 Tờ “Di chúc” thứ ba, ngày 16/09/2017 của cụ Trọng là Tờ “Di chúc” có giá trị pháp lý (Cụ Giỏi mất năm 2016, đến 1 giờ đêm, ngày 01/01/2018, cụ Trọng qua đời).

Phần tranh luận tại phiên Tòa sơ thẩm:

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Dự yêu cầu giữ nguyên khởi kiện, chia theo Tờ “Di chúc” thứ ba, ngày 16/09/2017 của cụ Trọng lập.

Bị đơn: Ông Nguyễn Thành Sương yêu cầu chia theo Tờ “Di chúc” thứ hai,ngày 12/06/2014 của cụ Trọng.

Phần tranh luận của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn:

 • Phía nguyên đơn: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện của Bà Dự chia thừa kế theo Tờ “Di chúc” thứ ba, ngày 16/09/2017 của cụ Trọng lập là đúng theo “Bộ luật Dân sự năm 2015 –  Tại Khoản 2 – Điều 628 – Thừa kế theo Di chúc bằng văn bản có người làm chứng”. Bởi lẽ, cụ Trọng là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ Trọng có lập 03  Tờ “Di chúc”, cụ Trọng có quyền rút lại “Di chúc” hoặc hủy bỏ “Di chúc” của mình bất cứ thời điểm nào.
 •  Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp.Cà Mau phát biểu quan điểm, đường lối xử lý vụ án : “chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chia thừa kế theo Tờ “Di chúc” ngày 16/09/2017 của cụ Trọng là có căn cứ đúng pháp luật.”

Đến 1 giờ 30 phút, ngày 29/07/2020, Hội đồng xét xử TAND Tp.Cà Mau tuyên án!

“CÔNG LÝ PHÁP LUẬT – CẦM CÂN NẢY MỰC”

NGUỒN : LS - NB /ĐS GD&PL