Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau: cần xem xét đơn khiếu nại, đơn yêu cầu tạm dừng tổ chức cưỡng chế của Bà Nguyễn Thị Tươi

0
568

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Truyền Hình Giáo Dục & Pháp Luật tại Cà Mau nhận được “Đơn kêu cứu” và hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Tươi vào ngày 08/11/2020.

Bà Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1955. Địa chỉ : ấp 12 A, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo Chi nhánh Truyền hình Giáo dục và Pháp luật tại Cà Mau tiếp Bà Nguyễn Thị Tươi

Chúng tôi đăng nguyên văn “Đơn Khiếu Nại”:

Chúng tôi đăng nguyên văn “Đơn yêu cầu tạm dừng tổ chức cưỡng chế “:

Ban biên tập Kênh TVEL trân trọng trả lời bạn đọc, quý khán giả, cùng Bà Nguyễn Thị Tươi: “Trường hợp Bà khiếu nại Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình Đông, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau không trả lời hoặc trả lời, Bà không đồng ý thì Bà có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau theo Luật Tố tụng Hành chính – Điều 116 – thời hiệu khởi kiện, luật tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2016 theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình Đông

Mảnh đất và nhà của Bà Nguyễn Thị Tươi:

 

“Thước đo Công lý – Cầm cân nẩy mực – Công lý – Công bằng – Xã hội”

NGUỒN : LS – NB – Vinh Thành / ĐSGD&PL