UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn số: 6327 ngày 29/10/2020

0
266

Bà Phan Thị Hận, sinh năm: 1960

Địa chỉ: Số 39E, khu phố Bình Đức, phường  Đức Nhâm, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

“Nội dung Công văn số: 6327/UBND-BTCD ngày 29/10/2020 là của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau”.

Ngày 02/11/2020 bà Hận nhận được Công văn số: 6327/UBND-BTCD ngày 29/10/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. “ Bà Phan Thị Hận gửi Đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Thới Bình để được xem xét, xử lý theo quy định.

Ảnh: Mảnh đất bà Phan Thi Hận đang xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chúng tôi đăng nguyên văn đơn khiếu nại của bà Phan Thị Hận.

NGUỒN : LS-NB-Vinh Thành/ĐS GD&PL