Trung tâm CEDC tổ chức tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên tại Đà Nẵng

0
136

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động của các Ban Biên tập ấn phẩm báo chí in và các Kênh Truyền thông, Mạng Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC).
Ngày 16/3/2021, Trung tâm CEDC đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên tại Đà Nẵng. Lớp tập huấn do lãnh đạo Trung tâm CEDC chủ trì.
Nội dung tập huấn về những yêu cầu điều kiện làm thành viên, cộng tác viên của các Ban Biên tập ấn phẩm báo chí in và các Kênh Truyền thông, Mạng Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC); những kiến thức cơ bản về hoạt động tác nghiệp.
Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được Trung tâm CEDC cấp giấy chứng nhận và ưu tiên tuyển dụng làm thành viên, cộng tác viên thường xuyên của các Ban Biên tập ấn phẩm báo chí in và các Kênh Truyền thông, Mạng Truyền thông, các Trang Điện tử thuộc Trung tâm CEDC.
Sau đây là một số hình ảnh về lớp tập huấn:

NGUỒN : ĐS GDNN