Tòa án nhân dân Tp.Cà Mau tuyên án, bản án sơ thẩm

0
179
Ông Nguyễn Thanh Đỉnh - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bà Nguyễn Thị Dự (người mặc áo đen)

Chiều 1 giờ 30 phút, ngày 29/07/2020, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Tp.Cà Mau tuyên án bản án sơ thẩm “tranh chấp chia thừa kế tài sản quyền sử dụng đất”; Chấp nhận yêu cầu nguyên đơn – Bà Nguyễn Thị Dự – chia “di sản thừa kế” của cụ ông Nguyễn Văn Trọng, cụ bà Nguyễn Thị Giỏi, theo đúng nội dung Tờ “Di chúc” ngày 16/09/2017 của cụ Nguyễn Văn Trọng lập.

“Di chúc” này là nguyện vọng của cụ ông khi còn sống, chỉ định phân chia “tài sản” cho các con, là Bản “Di chúc” có giá trị pháp lý!. Khi cụ ông và cụ bà qua đời, “Di chúc” là lời “Di huấn” của ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu thực hiện, để họ vui lòng “nơi chín suối”…

Chúng tôi cầm ngòi bút, “viết”  để bảo vệ công lý, công bằng xã hội, đã đăng một loạt bài báo vừa qua nhằm bảo vệ “Di chúc”, bảo vệ con người thực hiện ý nguyện của “Di chúc”. Bản chất vụ án, thể hiện tính “nhân bản của pháp luật” thể theo “tinh thần đạo đức gia đình” của người Việt Nam.

“Di chúc” là gì? “Di chúc” là ý chí, tâm nguyện của con người, chỉ định cho người thừa kế, có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung “Di chúc”.  Bởi các lý lẽ nào ! Cũng không thể thay đổi nội dung “Di chúc” đó !

Ban biên tập Kênh TVEL rất hoan nghênh Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tuyên một bản án đúng bản chất vụ việc, đúng pháp luật!

“CÔNG LÝ PHÁP LUẬT – CẦM CÂN NẢY MỰC”

NGUỒN : LS - NB/ĐS GD&PL