THÔNG BÁO XUẤT BẢN ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT (SỐ 8 PHÁT HÀNH THÁNG 4/2021)

0
308

Hiện nay Ban Biên tập ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT thuộc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật, thuộc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đang tập hợp nội dung bài vở, hình ảnh, quảng cáo để đăng trên ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT số 8 phát hành vào cuối tháng 4/2021.

Ban Biên tập kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia nội dung bài vở, hình ảnh, quảng cáo đăng trên ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT.

Thời hạn gửi nội dung bài vở, hình ảnh, quảng cáo cho Ban Biên tập trước ngày 15/4/2021. Nội dung bài vở, hình ảnh, quảng cáo gửi vào Email: CONGTYTVEL2018@GMAIL.COM  hoặc Zalo số điện thoại: 0903682486.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT