Thành lập Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật Khu vực Tây Nguyên

0
349
Bà Đoạn Thị Kiểu Diễm, Cử nhân Luật làm Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật Khu vực Tây Nguyên.

Ngày 01/10/2020, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã ký Quyết định số 106/2020/QĐ-GĐTT, về việc thành lập TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC TÂY NGUYÊN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông chủ quản, chủ sở hữu.

Trụ sở TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC TÂY NGUYÊN đặt tại số nhà 108 Săm Brăm, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, do bà Đoạn Thị Kiểu Diễm, Cử nhân Luật làm Giám đốc.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC TÂY NGUYÊN hoạt động theo ủy quyền của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông chủ quản, chủ sở hữu, có con dấu riêng, tài khoản riêng, hạch toán độc lập.

NGUỒN : BTV/ĐS KD&TH