Ông Nguyễn Thanh Đỉnh làm Trưởng Ban Biên tập Kênh TVEL

0
353
Ông Nguyễn Thanh Đỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Đỉnh, sinh năm 1966, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục & Pháp luật (TVEL) tại Cà Mau, được cơ quan chủ quản bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục & Pháp luật; kiêm Trưởng Ban Biên tập – Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung Trang thông tin điện tử tổng hợp tvel.vn (KÊNH TVEL) thay Ông Ngô Văn Hiền.

Ông Ngô Văn Hiền, hiện là Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục & Pháp luật (TVEL)./.

BTV/TVEL