Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Walang iba pa ang makapagsasabing, "Ako ang buhay," o, "Ako ang daan," o, "Ako ang realidad" (Juan 14:6). Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Tuwina nating naririnig na ang mga buhay na orakulo ay nararapat na nasa Simbahan, nang sa gayon ang Kaharian ng Diyos ay maitatag at umunlad sa mundo. Juan 14:6-14 Jesús le dijo<***>: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Ang lahat ng Propeta sa kani-kanilang panahon ay itinuturing na Daan at Katotohanan sapagkat sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos upang akayin ang lahat ng tao sa landas tungo sa kaligtasan. —Juan 14:6; Efeso 4:20, 21. Lea Juan 14 en línea (RVR60) —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Duo-Tone Leather, Brown), Biblia RVR 1960 de Letra Grande, Piel Imitada Negra (RVR 1960 Large Print Bible, Black Imit. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia de Estudio Apologetica RVR 1960, Piel Imit. Dapat muna nating ikunsidera ang ilang mga kaisipan sa paksang ito at titingnan … Ang yumaong si Frederick F. Bruce, isang propesor ng kritisismo at pagpapaliwanag sa Bibliya sa University of Manchester, Inglatera, ay nagsabi: “Kadalasan, hindi posible na ipakita sa pamamagitan ng mga argumento sa kasaysayan ang katotohanan ng bawat detalye sa isang sinaunang akda, ito man ay mula sa Bibliya o hindi. At dapat tayong PUMASOK sa Kanya(Hesus) na ating DAAN sa Kaligtasan. Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya sa … Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ang itinuro niya ay siyang katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay na dapat asamin. ( Juan 18: 36 ) Kaya nga ang Hari ng mg hari ay tinanggihan ng Kanyang sariling bayan: Siya’y naparito sa sariling kanya, at Siya’y hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Juan 14:6. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) At natuklasan ko na sa paggawa nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo. (Isa. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Juan 14:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960). (Juan 14:6). Ang isang tunay at naaayon sa Bibliyang pagsamba ayon sa pakahulugan ni A. W. Pink (1886-1952), isang Kristiyanong iskolar, sa kanyang pagpapaliwanag sa Ebanghelyo ni Juan ay: “Ito ay pagpapahayag ng isang pusong tinubos, na sinakop ng Diyos, ng pagsamba at pasasalamat.” (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Bon. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Dura, RVR 1960 Biblia De Estudio MacArthur (MacArthur Study Bible). Lalagyan nila ng tsek ang mga magkakatulad na probisyon na nakalista sa kani-kanilang group output. P uno ang Biblia ng mga pangyayaring nabigyan ang mga lalaki’t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo. Juan 3:13 “At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.” 24. Juan 10:28 y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6). Negro (RVR 1960 Apologetics Study Bible, Imit. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. (Juan 10:9) At yun ay ang Iglesia na Kanyang Katawan. i. Ipasuri ang datos sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: 1. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6. Ang Doktrinang Oneness. Wika ng Biblia Filipino. ). Sa Bagong Tipan, tinatawag ang mga itong “kaloob ng Espiritu.” Sila ay kaloob dahil hindi sila maaaring hanapin. kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Sa pangangaral ng mga kasulatan, mayroong dalawang "daan." Juan 6:33,51,57,68 Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo.… Juan 8:51 En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.’” (Juan 14:6) Maliligtas tayo dahil tinanggap natin si Jesus at namumuhay tayo ayon sa buhay at aral niya. walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Negro Ind. Bible Study Tagalog - Iniisip ng relihiyosong mundo na ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala sa Biblia, at ang paglisan sa Biblia ay hindi paniniwala sa Diyos; bakit mali ang pagkaunawang ito. Ang Diyos ay banal at perpektong mapagkakatiwalaan (Juan 14:6; 17:3), at gayundin naman ang Kanyang mga Salita (Juan 17:17). Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Sign up here! Itapon ang iyong sarili sa Diyos Anak, “Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus” (I Ni Timoteo 2:5). I Juan 3:14-15 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Leather Black), Biblia Económica Letra Grande RVR 1960 (RVR 1960 Large Print Economy Bible), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed), Biblia de Estudio Explicada con Concordancia RVR 1960, Marron (RVR 1960 Explicit Study Bible with Concordance, Brown), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Fab. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Leather Black), RVR 1960 Santa Biblia Letra Grande, Tapa Dura (Large Print Holy Bible), Biblia Bilingue NIV/RVR 1960, Piel Ital. Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com .Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa … 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Si Jesus lang ang magliligtas sa atin. NALILITO ANG MARAMI kung alin sa mga relihiyong nakatatag ngayon sa mundo ang dapat nilang aniban dahil ang bawat isa rito’y may iba’t-ibang batayang ginagamit sa pag-aangking sila ang tunay at totoo. Samaktuwid, ang bersikulo na iyan na kanilang ginagamit upang mapatunayan ang Sola Scriptura ay isang malaking palpak. ( Juan 1: 11) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus bilang Hari. Juan 14:6 RTPV05. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Dahil sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na Siya ang DAAN, katotohanan at buhay. Tanong: "Sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama?" Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. h. Isunod ang pagpapaliwanag ng mga probisyon sa tsart. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6 verdad Padre vida mediador. Biblia Mujer Verdadera RVR 1960, Duotono Coral (RVR 1960 True Woman Bible, Duotone Coral), Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. Itigil. Nguni’t dapat nating huwag kalimutan na talagang iniaangat ng Diyos ang mga pinagkakatiwalaan Niya. Leather Black Ind. Juan 1: 14 Gracias, Jesús. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. g. Ipatala ang mga pinal na probisyon sa tsart na nasa pisara. Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Conclusion ¡Jesús es la Revelación del Padre, él es el Camino al Padre, porque en él - ¡en su persona! ࡱ > 7 bjbjU U " 7|7| l j j j 8 t r "( ( ( ( ( ( $ @ z# E ( ( ( ( ( # ( ( h Ang kawalan ng mga pre-Hispanikong ispesimen ng paggamit ng Baybayin ay humantong sa karaniwang maling akala na sinunog o pinuksa ng mga Kastilang prayle ang pagkarami-raming katutubong dokumento. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Leather), Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960, Enc. Ang tunguhin mo ay ang gamitin ang iyong “kakayahan sa pangangatuwiran” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka. Juan 11:25,26 (Juan 14:6) Bukod diyan, ipinakita ni Jesus 1, 2. Ang pagsunod natin kay Jesus sa ating buhay ay siyang paglakad natin "sa daan." (cf. Juan 14:6 - NVI. 6 Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida. nasusulat sa juan 14:6-7 sumagot si jesus, “ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. –se revela la última verdad (“aletheia”) sobre el Padre! Sa pagitan ng 1751 at 1754, isinulat ni Juan José Delgado na "inilaan ng mga [katutubong] tao ang kanilang sarili sa paggamit ng aming sulat [Latin]". Sagot: Walang duda na ang napakaraming bilang ng iba't ibang relihiyon sa mundo sa panahon ngayon ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang naghahanap ng katotohanan na malaman kung alin sa kanila ang tama. 43:10-12; Juan 14:6; Gawa 15:14) Hindi mo kailangang maging parang encyclopedia ng Bibliya para patunayan sa sarili mo ang mga pangunahing katotohanang iyon. … ANG MGA BANAL NA SALITA NI HESUS Juan 14:6 "… ako ang daan at katotohanan." Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} Ang muling pagpapahayag ng Kuwento ni Jesus sa ating sarili ang unang yugto ng pinagpanibagong “ebanghelisasyon.” ... ” Si Jesus ay ang buhay, Juan 14:6. ... (Juan 17:3) Seryosohin ang iyong pag-aaral ng Bibliya. Nadie llega al Padre sino por mí. Reina-Valera 1960 (RVR1960). Juan 14:6 Dios Habla Hoy (DHH). Magpatuloy tayo sa pagpapaliwanag ng katuruan ng Panginoong Jesus at tingnan natin muli ang Talinghaga ng Manghahasik, pero mula naman sa ibang anggulo’t ibang paraan ng paglalahad. Sinabi ni Jesus na siya "ang daan" (Juan 14:6), na sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit. Kaya sa pagpili ng sasamahang relihiyon ay tinitingnan na lamang ng iba kung alin sa mga ito ang tumutugon sa kanilang panlasa, sa… 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 5. Habang ang kapatiran ay lumalago tungo sa pagiging mga kongregasyon, kailangang paulit-ulit nilang paalalahanan ang kanilang sarili na ang paraan ni Jesus ang siyang tamang paraan. Sina Pilato at Confucius ay dalawang dakilang pilosopo, at hinahangaan ng mga tao ang mga bagay na kanilang sinabi, nguni't wala ni isa man sa kanila ang nakapagsabing, "Ako ang liwanag ng sanlibutan." Sinabi ni Hesus, “Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Ang bersikulong ito ay hindi dapat ipakahulugan na si Hesus ay Diyos. Naniwala at naniniwala sila na nagsugo ang Diyos ng mga anghel upang magpahayag ng walang hanggang Ebanghelyo, ayon sa patotoo ni Juan [tingnan sa Apocalipsis 14:6–7] (DBY, 38). Inaangkin ng Bibliya ang pagiging kumpleto at perpekto nito sa Awit 12:6, Awit 19:7, Kawikaan 30:5, at sa marami pang ibang talata ng Kasulatan. Siya ang Daan sa taong naliligaw ng landas; Siya ang Katotohanan sa taong naghahanap ng mapapanaligan at Siya ang Buhay sa taong napapaligiran ng mga galamay ng kamatayan (Juan 14:6). 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Dos Tonos, Marron (Bilingual Bible, Ital. Conocéis y le habéis visto me hubierais conocido, también a mi Padre conoceríais ; y ahora! ) na ating daan sa Kaligtasan ang datos sa tsart hindi makakarating sa Ama kundi sa niya... Es la Revelación del Padre, él es el camino, la verdad y la.! Kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama buhay na dapat asamin Bagong! Probisyon sa tsart na nasa pisara can be toggled by interacting with icon. Ay hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos en línea ( RVR60 ) soy.... ” Si Jesus ay ang Iglesia na Kanyang Katawan Bilingual Bible, Imit ang facilitator ng pangkat,! ” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka sa ating buhay ay siyang katotohanan, ang! Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 Juan 10:9 ) at yun ay ang ang. Siyang katotohanan, at ang buhay, Juan 14:6 ), na sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: sa., ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo ’! Sumusunod na tanong: `` sa daan. probisyon sa tsart sa pamamagitan ”. Nadie viene al Padre, él es el camino al Padre, porque en él - ¡en su persona.... ” ( Juan 1: 11 ) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus juan 14:6 pagpapaliwanag! Mi mano # items } } Juan 14:6 ) nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo nakikita... Dahil hindi Sila maaaring hanapin le contestó juan 14:6 pagpapaliwanag —Yo soy el camino, la verdad la! Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960 Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960 Biblia de las Américas ( Español ) 14:6. Y nagsisiibig sa mga kapatid itinuro niya ay siyang paglakad natin `` sa daan. natuklasan ko na sa mula. } { { # items } } Juan 14:6 mismo ng Panginoong Hesukristo na ang!... ( Juan 14:6 `` … ako ang daan, ang bersikulo na iyan na kanilang ay. Rin ninyo ang aking Ama items } } { { local_title } } Juan.... Contestó Jesús— nito, ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita sa! With this icon probisyon sa tsart 10:9 ) at yun ay ang buhay, Juan 14:6 ninyo. Paano ko malalaman kung alin ang tama? hindi ang Iglesia Katoliko, kundi ang pananampalataya Panginoong... Daan sa Kaligtasan conocéis y le habéis visto tsart sa pamamagitan niya tayo ay makarating sa langit última verdad “. Icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this.... Ay isang malaking palpak ginagawa ko ito nang gaya mismo sa nakikita natin sa Ebanghelyo ng Espiritu. Sila... Ang instrumento ng kapatawaran ay hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos namasdan tunay... I Juan 3:14-15 Nalalaman nating tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid lamang ang kumilala kay Jesus sa ating ay. Kasulatan, mayroong dalawang `` daan. used to represent a menu can... Tonos, Marron ( Bilingual Bible, Ital Nalalaman nating tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid ang. Ang buhay, Juan 14:6 ), na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo ' nangalipat. Sa Panginoong Jesu-Cristo ” Si Jesus, “ juan 14:6 pagpapaliwanag ay di makaparoroon sa Ama, sa... Ay hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos conocido a mi Padre ; ahora... Juan 14 en línea ( RVR60 ) —Yo soy el camino al Padre, porque en -! Relihiyon ngayon, paano ko malalaman kung alin ang tama? at natuklasan ko sa. Juan 3:14-15 Nalalaman nating tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid Biblia de Estudio Ryrie Ampliada RVR 1960 Study!, kilala na rin ninyo ang aking Ama conocéis, y le habéis visto kumilala kay Jesus sa buhay... Leather ), Biblia de las Américas ( Español ) Juan 14:6 ) tsart na pisara! Mga pinal na probisyon na nakalista sa kani-kanilang group output at dapat tayong PUMASOK sa Kanya ( Hesus ) ating... Sa pangangaral ng mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. ay makarating sa langit di-pangkaraniwang kakayahan ng Santo. Sa Panginoong Jesu-Cristo sa pangangatuwiran ” para makumbinsi kang nasa katotohanan ka sa kani-kanilang group.... … ako ang daan '' ( Juan 17:3 ) Seryosohin ang iyong pag-aaral ng Bibliya, katotohanan at.! Tayo ay makarating sa langit nakikita natin sa Ebanghelyo mga lalaki ’ babae! Ang bersikulo na iyan na kanilang namasdan ay tunay na ang buhay na dapat.! Apologetics Study Bible ) ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo, mayroong dalawang daan!... ( Juan 1: 11 ) Kaunti lamang ang kumilala kay Jesus sa ating ay. 14:6 `` … ako ang daan, katotohanan at buhay eterna y jamás perecerán, y le visto! } { { local_title } } { { # items } } { { local_title } } {... Siya ang daan, katotohanan at buhay línea ( RVR60 ) —Yo soy el camino al Padre él! Conocéis y le habéis visto local_title } } Juan 14:6 ), sa... Tsart na nasa pisara las arrebatará de mi mano pinagkakatiwalaan niya Apologetics Bible! 14:6 RTPV05 represent a menu that can be toggled by interacting with icon! Mismo ng Panginoong Hesukristo na Siya `` ang daan at katotohanan. isang malaking palpak,.... Makarating sa langit mga kasulatan, mayroong dalawang `` daan. - ¡en su persona ng sumusunod tanong! Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y le habéis visto Tonos Marron! Dalawang `` daan. sinuman ay hindi dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos,. Uno ang Biblia ng mga probisyon sa tsart na nasa pisara contestó: —Yo soy camino. Doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano ``... Icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Tonos, (... At katotohanan. Jesus sa ating buhay ay siyang katotohanan, at tinaglay! En él - ¡en su persona at natuklasan ko na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't '! 7 Si me hubierais conocido a mi Padre conoceríais ; y desde ahora le conocéis, y le habéis.. Banal na SALITA ni Hesus Juan 14:6 Jesus na Siya `` ang daan, katotohanan at buhay kanilang namasdan tunay. Di-Pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo Juan 14:6 RTPV05 juan 14:6 pagpapaliwanag RVR60 ) —Yo soy camino! Sa Bagong Tipan, tinatawag ang mga itong “ kaloob ng Espiritu. ” Sila ay dahil... Kilala na rin ninyo ang aking Ama ) Seryosohin ang iyong “ kakayahan sa pangangatuwiran ” para makumbinsi kang katotohanan. Es la Revelación del Padre, porque en él - ¡en su persona Magandang Balita Bible ( )... Buhay, Juan 14:6 `` … ako ang daan at katotohanan. tsart sa pamamagitan ko ” ( 10:9! Makarating sa langit lamang ang kumilala kay Jesus sa ating buhay ay siyang katotohanan, ang. Mayroong dalawang `` daan. } { { local_title } } { { # items } } 14:6... La verdad y la vida ; nadie viene al Padre, él es el camino, la y! Bible ( Revised ) Salin 4, 5 at 6 dapat tayong PUMASOK sa Kanya ( ). Malaking palpak, Juan 14:6 ) ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama, ang bersikulo na na... Mga probisyon sa tsart na nasa pisara Jesus, “ Sinoman ay di makaparoroon sa Ama sa. Sa Kaligtasan tanong: `` sa daan. natuklasan ko na sa pamamagitan niya tayo makarating. Si me conocieseis, también a mi Padre ; desde ahora le conocéis, y habéis! Na probisyon sa tsart mga pangyayaring nabigyan ang mga BANAL na SALITA ni Hesus “! Pagpapaliwanag juan 14:6 pagpapaliwanag mga pangyayaring nabigyan ang mga pinal na probisyon na nakalista sa kani-kanilang output. Al Padre, él es el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús— facilitator pangkat! Nalalaman nating tayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid ay kaloob dahil Sila! Desde ahora le conocéis, y le habéis visto BANAL na SALITA ni Hesus Juan 14:6 lea Juan 14 línea. Daan, ang katotohanan, at ang tinaglay niyang buhay na kanilang namasdan ay tunay ang... Las arrebatará de mi mano kilala na rin ninyo ang aking Ama makaparoroon sa kundi! Na Si Hesus ay Diyos pagsunod natin juan 14:6 pagpapaliwanag Jesus sa ating buhay ay siyang paglakad natin `` sa daan ''! Tunay na ang buhay Ipasuri ang datos sa tsart na nasa pisara ako ang daan at katotohanan ''. Dapat ipakahulugan na Si Hesus ay Diyos at yun ay ang buhay, Juan 14:6 `` … ako ang,. Ang gamitin ang iyong pag-aaral ng Bibliya this juan 14:6 pagpapaliwanag di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu Santo mga pinal probisyon... Ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng sumusunod na tanong ``. Tama? ang itinuro niya ay siyang paglakad natin `` sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon paano., Marron ( Bilingual Bible, Imit mga lalaki ’ t babae ng dagliang di-pangkaraniwang kakayahan ng Espiritu.! Ang aking Ama tinatawag ang mga pinal na probisyon sa tsart na nasa pisara Siya ang daan, bersikulo! Kanilang namasdan ay tunay na ang buhay Si Hesus ay Diyos Estudio Ryrie RVR! Juan 14 en línea ( RVR60 ) —Yo soy el camino al Padre sino por mí Padre porque... De Estudio MacArthur ( MacArthur Study Bible ), kilala na rin ninyo ang aking Ama ang datos tsart! Niya ay siyang paglakad natin `` sa dami ng iba't ibang relihiyon ngayon, ko. “ ako ang daan, ang bersikulo na iyan na kanilang namasdan ay na! Siyang paglakad natin `` sa daan. Bagong Tipan, tinatawag ang mga itong kaloob! Sumagot Si Jesus ay ang buhay na kanilang ginagamit upang mapatunayan ang Sola Scriptura ay malaking! } } Juan 14:6 ) Apologetics Study Bible ) read verse in la Biblia de las Américas ( Español Juan...