Chính thức phê duyệt Đề án sắp xếp cơ quan báo chí Cà Mau

0
169
Xây dựng Báo Cà Mau điện tử trở thành kênh thông tin đối ngoại hữu ích của tỉnh Ảnh: Hoàng Vũ

(CMO) Với mục tiêu sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in nhưng trên cơ sở kế thừa, thực hiện đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo, định hướng về phát triển báo chí của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; phù hợp xu thế chung và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau trong hiện tại và sắp tới. Chiều nay (ngày 22/6) UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, sẽ tiến hành hợp nhất 2 cơ quan là Báo ảnh Đất Mũi và Báo Cà Mau thành một cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau, trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau; xây dựng cơ quan báo chí trực thuộc Đảng bộ tỉnh trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện. Đây cũng là nội dung quan trọng được thể hiện trong đề án.

Hai cơ quan báo in sẽ được hợp nhất với tên gọi là “Báo Cà Mau – Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau”. Với định hướng phát triển của Báo Cà Mau trong thời gian tới là kế thừa và phát huy những thế mạnh của Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi, xây dựng Báo Cà Mau trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện của Đảng bộ tỉnh, từng bước tiến tới phát hành hằng ngày, tạo ra những ấn phẩm báo chí đặc trưng của Cà Mau. Đồng thời, Báo Cà Mau trở thành lực lượng báo chí nòng cốt, đủ sức bao quát, chi phối thông tin trong phạm vi của tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Về nội dung thực hiện, trước mắt vẫn giữ định kỳ phát hành ấn phẩm chính 4 kỳ/tuần, nhưng phải đẩy mạnh cải tiến nội dung, hình thức, từng bước tiến tới phát hành hằng ngày; tổ chức, sắp xếp khoa học, hợp lý về nhân lực, vật lực để phát triển, nâng chất các ẩn phẩm: Báo ảnh Đất Mũi, Cà Mau song ngữ Việt – Khmer nhằm đa dạng hóa loại hình thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng và thực hiện tốt yêu cầu tuyên truyền sâu rộng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, tăng cường đầu tư Báo Cà Mau điện tử trở thành ấn phẩm báo chí quan trọng của tỉnh; là kênh thông tin đối ngoại hữu ích góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Cà Mau đến với bạn bè thế giới.

Phóng viên Báo Cà Mau tác nghiệp tại hiện trường Ảnh: Băng Thanh

Thời gian hợp nhất sẽ được hoàn thành thủ tục đăng ký xin giấy phép hoạt động theo quy định, chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Ngoài ra, đối với Tạp chí Văn nghệ Cà Mau: Chuyển từ Tạp chí thành Tạp chí điện tử, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong giấy phép hoạt động.

Riêng Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tiếp tục thực hiện theo Đề án “Phát triển toàn diện phát thanh – truyền hình giai đoạn 2018-2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt, nên không cần phải sắp xếp lại./.

NGUỒN : Hồng Nhung/Cà Mau Online