Bà Tôn Nữ Thị Trinh ở Hóc Môn, TP.HCM kêu cứu!

0
568

Sau khi nhận được Quyết định số 96/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2020 của Cục THADS TP.HCM quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng nhà đất. Bà Tôn Nữ Thị Trinh. sinh năm 1962. địa chỉ: 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM liên tục gửi đơn khiếu nại, đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Đơn khiếu nại, đơn kêu cứu của bà Trinh cho biết:

Nguyên quyết định Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM là: Giao cho bà Tôn Nữ Thị Trinh được quyền tiếp tục quản lý, sử dụng Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân tại số 55/4A, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, với diện tích 2.713,6 m2 . Đồng thời, bà Trinh phải hoàn trả cho ông Trần Kim Chung 1.356,8m2 trị giá đất lúc Thi hành án và số tiền xây dựng là 917.872.987 đồng. Ông Trần Kim Chung hoàn trả cho bà Tôn Nữ Thị Trinh tiền đền bù đất ở dự án khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi và ở 55/4A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn là 271.438.558 đồng. Buộc ông Trần Kim Chung phải hoàn trả cho bà Trần Thị Kim Thủy số tiền 1.760.000.000 đồng.

Thế nhưng, CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thi hành trái nội dung quyết định Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 nêu trên, tổ chức móc nối với Công ty dịch vụ đấu giá Miền Nam ký kết Hợp đồng bán đấu giá tài sản hợp pháp của bà Trinh là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân với diện tích đất 1.356,8m2 ở tại số 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM theo Hợp đồng số 38/2016/ĐGMB ngày 06/06/2016 mà không có ý kiến của bà Trinh là chủ sở hữu hợp pháp tài sản bán đấu giá, hay quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan có thẩm quyền là cố ý chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Trinh.

Vì thế nên bà Trinh đã làm đơn khiếu nại vụ việc đến Cục THADS TP.HCM nhưng tại Quyết định số 2007/CTHA-QĐGQKN ngày 15/08/2016 Cục THADS TP.HCM đã không chấp nhận đơn khiếu nại của bà Trinh. Do đó, bà Trinh đã phải làm đơn khiếu nại Quyết định số 2007/CTHA-QĐGQKN nêu trên đến Tổng Cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp.

Trong khi chờ Tổng Cục Thi hành án giải quyết khiếu nại của bà Trinh, Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM lại ban hành Quyết định số 20/QĐ-CTHADS về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà yêu cầu gia đình bà Trinh sẽ phải giao nhà vào ngày 06/12/2016.

Trước những sai phạm nghiêm trọng nêu trên của CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM nên tại Biên bản về việc tiếp công dân ngày 02/12/2016, Lãnh đạo Bộ Tư pháp yêu cầu Tổng Cục THADS có văn bản chỉ đạo Cục THADS TP.HCM tạm dừng cưỡng chế tài sản thi hành án vào ngày 06/12/2016 và đề nghị Tổng Cục THADS phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật dân sự, Kinh tế rà soát báo cáo cụ thể, nội dung vụ việc, đề xuất hướng giải quyết khiếu nại của bà Trinh, báo cáo cho Lãnh đạo Bộ trước ngày 10/12/2016.

Tiếp tục ngày 25/01/2017, Tổng Cục THADS – Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 370/BC-TCTHADS v/v Khiếu nại của Tôn Nữ Thị Trinh gửi đến Cục trưởng Cục THADS TP.HCM trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thi hành án và hồ sơ giải quyết khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh, địa chỉ: 55/4A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM liên quan đến việc thi hành Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.

Tổng Cục THADS nhận thấy Quyết định kê biên số 108/QĐ-THA ngày 03/11/2010 kê biên quyền sử dụng đất nhưng thực tế CHV đã kê biên cả quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất là không đúng nội dung quyết định kê biên.

Việc CHV kê biên 800m2 đất thuê theo Hợp đồng trả tiền thuê đất hàng năm để bán đấu giá thi hành án (năm 2010) là không phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 110 Luật Thi hành án dân sự 2008 và Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2003.

Chấp hành viên bán đấu giá tài sản không theo giá thẩm định lại theo yêu cầu của đương sự mà lại lấy giá theo lần giảm giá cuối của lần định giá trước là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự.

Ngoài ra, nội dung Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 tuyên về khoản bà Trinh phải trả lại cho ông Trần Kim Chung 1.356,8m2 trị giá đất lúc thi hành án vẫn chưa được làm rõ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhằm hạn chế những thiệt hại khó khắc phục do những sai phạm như trên, Tổng Cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS TP.HCM chỉ đạo chấp hành viên khẩn trương tiến hành thỏa thuận với các bên có liên quan để hủy kết quả bán đấu giá tài sản và thực hiện lại việc tổ chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Tổng Cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) trước ngày 06/02/2017.

Chấp hành Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017, ngày 16/02/2017, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM ban hành Quyết định số 866/CTHA-QĐGQKN quyết định giải quyết khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh, địa chỉ: 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM quyết định: Điều 1: Chấp nhận đơn khiếu nại của bà Tôn Nữ Thị Trinh.

Và ngày 21/02/2017, Chấp hành viên Cục THADS TP.HCM ban hành Quyết định số 192/QĐ-CTHADS quyết định thu hồi quyết định về thi hành án quyết định: Điều 1: Thu hồi Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 20/QĐ-CTHADS ngày 07/11/2016.

Thế nhưng sau đó, CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM lại làm đơn khởi kiện yêu cầu TAND quận 5 TP.HCM hủy kết quả bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản THADS số 38/2016/ĐGMB ngày 06/06/2016 ký kết giữa CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam.

Trong khi CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam là chủ mưu chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Trinh là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân với diện tích đất 1.356,8m2 ở tại số 55/4A ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM bằng chứng Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 38/2016/ĐGMB ngày 06/06/2016 không có ý kiến của bà Trinh là chủ sở hữu hợp pháp tài sản bán đấu giá, quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan có thẩm quyền là vi phạm nghiêm trọng theo Khoản 1, 2 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản/2016.

Do đó, CHV Cục THADS TP.HCM không có quyền khởi kiện yêu cầu TAND quận 5 TP.HCM hủy kết quả bán đấu giá tài sản nêu trên theo Điều 186 Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015.

Căn cứ Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS thì TAND quận 5 TP.HCM, lẽ ra phải trả lại đơn khởi kiện cho CHV Cục THADS TP.HCM theo Điểm a, c, đ Khoản 1 Điều 192 Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015.

Thế nhưng, TAND quận 5 TP.HCM lại nhận đơn khởi kiện của CHV Cục THADS TP.HCM và ban hành Bản án số 81/2019/DS-ST ngày 03/05/2019 là điều trái pháp luật theo Điểm g Khoản 1 Điều 217 Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015 và TAND TP.HCM lẽ ra phải đình chỉ vụ án thì lại ban hành Bản án số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 là điều trái pháp luật theo Điểm a Khoản 1 Điều 289 Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015.

Ngoài ra, còn có những hành vi vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng là sự can thiệp bằng rất nhiều công văn của Tổng Cục THADS và Cục THADS TP.HCM gửi đến Chánh án TAND TP.HCM, Chánh án TAND quận 5 TP.HCM, Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích trong giai đoạn xét xử là vi phạm nghiêm trọng theo Khoản 1, 2 Điều 12 Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015.

Bằng chứng là:

Ngày 18/04/2017, Tổng Cục THADS có Công văn số 1331/TCTHADS-GQKNTC gửi đến TAND quận 5 TP.HCM.

Ngày 04/05/2018, Cục THADS TP.HCM có Công văn số 5895/CTHADS gửi đến Chánh án TAND quận 5 TP.HCM, Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích.

Ngày 07/05/2018, Tổng Cục THADS có Công văn số 1516/TCTHADS-GQKNTC gửi đến Chánh án TAND TP.HCM.

Ngày 03/07/2018, Cục THADS TP.HCM có Công văn số 8102/CTHADS-GQKN,TC gửi đến Chánh án TAND TP.HCM.

Ngày 07/09/2018, Tổng Cục THADS có Công văn số 3328/TCTHADS-GQKNTC gửi đến Chánh án TAND TP.HCM.

Ngày 27/09/2018, Cục THADS TP.HCM có Công văn số 11308/CTHADS-GQKN,TC gửi đến Chánh án TAND quận 5 TP.HCM.

Ngày 27/09/2018, Cục THADS TP.HCM có Công văn số 11307/ CTHADS-GQKN,TC gửi đến Chánh án TAND TP.HCM.

Do Bản án số 81/2019/DS-ST ngày 03/05/2019 của TAND quận 5 TP.HCM và Bản án số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 của TAND TP.HCM có nhiều sai phạm nghiêm trọng theo Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của bà Trinh nên bà Trinh đã làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm gửi đến các Cơ quan có thẩm quyền và bà Trinh đề nghị hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 81/2019/DS-ST ngày 03/05/2019 của TAND quận 5 TP.HCM và hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 của TAND TP.HCM và đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên theo Điều 346 Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015.

Thế nhưng, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM lại ban hành Thông báo số 495/TB-DS ngày 20/04/2020 thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm có nội dung TAND cấp cao tại TP.HCM nhận thấy không có căn cứ để kháng nghị bản án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm nêu trên.

Căn cứ Bản án số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 của TAND TP.HCM được ban hành trái pháp luật, CHV Cục THADS TP.HCM ngang nhiên không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017, và ban hành Quyết định số 96/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2020 quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng nhà đất, Cục THADS TP.HCM ban hành Thông báo số 7964/TB-CTHADS ngày 20/05/2020 thông báo về việc cưỡng chế thi hành án, cố ý chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Trinh là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân với diện tích đất 1.356,8m2 mà quyết định Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã giao cho bà Trinh.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM và những người có liên quan, tổ chức cấu kết thực hiện đến cùng việc thi hành án trái pháp luật, cố ý không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS theo Điều 46 Luật Khiếu nại/2011, cố ý chiếm đoạt tài sản hợp pháp của bà Trinh là Lò giết mổ heo và Nhà trọ Kim Ngân với diện tích đất 1.356,8m2 mà quyết định Bản án số 135/2010/DS-PT ngày 06/07/2010 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã giao cho bà Trinh và để tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được nên bà Trinh làm đơn kêu cứu khẩn cấp.

Bà Trinh đề nghị các cơ quan chức năng và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét và chỉ đạo các Cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết:

Hủy Bản án trái pháp luật số 81/2019/DS-ST ngày 03/05/2019 của Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích – TAND quận 5 TP.HCM.

Hủy Bản án trái pháp luật số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 của Thẩm phán Uông Văn Tuấn – TAND TP.HCM.

Đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên theo Điều 346 Bộ Luật Tố tụng dân sự/2015.

Đình chỉ Quyết định số 96/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2020 của CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng nhà đất.

Đình chỉ Thông báo số 7964/TB-CTHADS ngày 20/05/2020 của CHV Lê Thị Hường – Cục THADS TP.HCM thông báo về việc cưỡng chế thi hành án,

Và có biện pháp xử lý việc cố ý không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo Công văn số 370/BC-TCTHADS ngày 25/01/2017 của Tổng Cục THADS theo Điều 46 Luật Khiếu nại/2011 đối với CHV Nguyễn Thị Thanh Hồng – Cục THADS TP.HCM, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS,

Và có biện pháp xử lý việc ban hành Bản án trái pháp luật số 81/2019/DS-ST ngày 03/05/2019 của Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích – TAND quận 5 TP.HCM, và Bản án trái pháp luật số 849/2019/DS-PT ngày 27/09/2019 của Thẩm phán Uông Văn Tuấn – TAND TP.HCM và Thông báo số 495/TB-DS ngày 20/04/2020 thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM và các công văn trái pháp luật của Tổng Cục THADS và Cục THADS TP.HCM gửi đến Chánh án TAND quận 5 TP.HCM, Chánh án TAND TP.HCM, Thẩm phán Đỗ Thị Ngọc Bích trong giai đoạn xét xử vụ án nêu trên và các hành vi vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam TP.HCM, Phòng công chứng số 2 TP.HCM, ông Trần Kim Chung, ông Hoàng Văn Truyền.

Nguồn: BTV/ĐS GD&PL