Bà Lê Thị Diệu Hiền và ông Trương Văn Vũ bị cưỡng chế dỡ nhà, trả lại đất cho UBND phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau ( viết tiếp phần 2)

0
199

Ngày 26/03/2021, Kênh TVEL.VN cho đăng bài ” Bà Lê Thị Diệu Hiền và ông Trương Văn Vũ bị cưỡng chế dỡ nhà, trả lại đất cho UBND phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

Ngày 29/03/2021, vợ chồng Lê Thị Diệu Hiền làm đơn gửi UBND thành phố Cà Mau yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Tân Xuyên phải trả tiền san lấp mặt bằng với diện tích 1000m2  với số tiền là 400 triệu đồng.

Nguyên văn Đơn yêu cầu của bà Lê Thị Diệu Hiền

Phiếu thu của UBND phường Tân Xuyên:

Bà Lê Thị Diệu Hiền gửi đơn yêu cầu đến UBND thành phố Cà Mau qua đường Bưu Điện:

Ban biên tập Kênh TVEL.VN nhận thấy đơn yêu cầu của ông bà gửi đến UBND thành phố Cà Mau là đúng thẩm quyền giải quyết. “Trường hợp UBND thành phố Cà Mau không giải quyết thì ông bà có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau để giải quyết theo quy định của pháp luật.”
” còn tiếp”

NGUỒN : Truyền hình giáo dục và pháp luật tại Cà Mau/ĐS GDNN